Bifrostorden bildades 1925 och har sitt säte i Stockholm. Det är ett ungt och modernt ordenssällskap i Sverige.

Här kan du läsa vår informationsfolder:
Bifrostordens informationsfolder.

Nyheter

Logga in på medlemssidan för mer info.

 

Nyhet

2017-07-18

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Välkommen till Bifrostorden Logen 12 Nicopia!

Bifrostorden är ett svenskt ordenssällskap, instiftat så sent som 1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men bland ordenssällskapen i Sverige ses den som en ung och modern orden, då flertalet ofta har mycket gamla anor.

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

  • Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
  • Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
  • Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

 

Detta betyder konkret:

att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.

att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.